01/07/2015-31/08/2015

Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta mērķis ir nodrošināt bērniem saturīgas bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras brīvlaikā, sekmējot viņu izpratni par dabu pilsētvidē. Projekta ietvaros organizētā nometne „Rīgas vides pētnieki” ir turpinājums biedrības pērn īstenotajam nometņu ciklam „Vides pētnieki Rīgas parkos”, piedāvājot skolas vecuma bērniem iepazīt arvien jaunus Rīgas pilsētas parkus, dārzus un zaļās zonas un atklāt to bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko dažādību, vienlaikus bērniem skaidrojot un mācot ilgtspējīgas rīcības nozīmi ekosistēmas uzturēšanā un katra cilvēka dzīves kvalitātē, kā arī rosināt bērnus uz ilgtspējīgu rīcību.

Projektā iesaistīti 30 bērni vecumā no 8-12 gadiem. Projekta ietvaros īstenota 1 dienas nometne Saules dārzā, Mežaparkā. Nometnes ietvaros bērniem bijusi iespēja piedalīties dažādās vides izpētes ekspedīcijās un nodarbībās – iepazīt dažādas ekosistēmas, apgūt orientēšanos dabā, nodarboties ar otrreizējo pārstrādi, vērot putnus, doties pārgājienā un iemantot daudz citas pilsētā mītošiem pētniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes dabas resursu taupīšanā un vides saglabāšanā.

Projekta aktivitātes:

  • 5 dienu dienas nometne 30 bērniem vecumā no 8-12 gadiem Saules dārzā

Projekta rezultāti:

  • sekmēts atbildīgs dzīvesveids bērnu vidū, apgūstot zināšanas par ilgstpējīgu rīcību
  • veidota bērnos izpratne par to, cik kopumā svarīga cilvēka dzīvē ir ekosistēma un kāda ir cilvēka ietekme uz to
  • sniegtas praktiskas zināšanas un iemaņas bērniem, kā saudzēt apkārtējo vidi un tās resursus
  • veicinātas bērnu zināšanas par dažādu Rīgas pilsētas apkaimju ekosistēmas uzbūvi