01/05/2017-31/08/2017

Sabiedrības integrācijas fonds

Jelgavas novada pašvaldība

Projekts „Gājputnu mantojums” ir turpinājums biedrības īstenoto projektu „Gājputni”, „Gājputni atgriežas” un „Gājputni nāk” aktivitātēm. Saturiski nometne seko Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmai un aicina nometnes dalībniekus posties svētkiem, iepazīt vēstures procesus un mantojumu - Latvijas dabu, amatniecību, arhitektūru, modi, gastronomiju un tādejādi stiprināt gan vietējo, gan diasporas bērnu piederības sajūtu un lepnumu par Latviju.

Projekta ietvaros tiks īstenota 6 dienu nometne Jelgavas novada Abgusntes muižā. Nometnē piedalīsies 30 bērni vecumā no 9-16 gadiem no Norvēģijas, Zviedrijas, Īrijas, Spānijas, Vācijas, Grieķijas un vietējie – Jelgavas novada bērni.

Nometnes laikā tiks īstenotas dažādas nodarbības un radošās darbnīcas, nometnes dalībnieki dosies pārgājienā, gatavosies modes skatei, piedalīsies ekskursijā pa Jelgavas novada skaistākajām vietām un nometnes noslēgumā aicinās visus interesentus – gan vecākus, radus un draugus, gan arī vietējos iedzīvotājus – uz noslēguma pasākumu „Mūsu mantojums” Abgunstes muižā.

Projekta vispārīgais mērķis ir, iesaistot Latvijā dzīvojošos bērnus un bērnus no latviešu diasporām ārvalstīs, stiprināt bērnu nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, vecināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību, pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, un Latvijas sabiedrības integrāciju kopumā. Veicinot Latvijas diasporas un Latvijā dzīvojošo un skolēnu sadarbību un kopīgu darbošanos, paredzēts celt arī sabiedrības izpratni par notiekošajiem procesiem un ārzemēs dzīvojošo sabiedrības daļu, kas iekļaujama vienotā kultūrtelpā.

Projekta budžets ir 10996,43 EUR. Projektam piešķirts Sabiedrības integrācijas fonda Ārpusskolas pasākumu programmas „Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” finansējums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 100% apmērā.

Projekta aktivitātes:

  • Projekta administrācija
  • Nometne Abgunstes muižā
  • Ekskursija Jelgavas novadā
  • Nometnes noslēguma koncerts „Mūsu mantojums”

Projekta rezultāti:

  • Īstenota viena 6 diennakts nometne 30 bērniem, t.sk. radošās darbnīcas, izzinošās nodarbības, fizisko aktivitāšu pasākumi, koncerts, u.c. nometnes pasākumi;
  • Īstenota ekskursija Jelgavas novadā;
  • Īstenots 1 projekta noslēguma koncerts nometnes dalībniekiem, viņu vecākiem un Jelgavas novada iedzīvotājiem

NOMETNES FOTO