01/06/2016-30/08/2016

Sabiedrības integrācijas fonds

Kocēnu novada dome

Projekts „Gājputni nāk” 2016.LV/SP/09/11 ir turpinājums biedrības īstenoto projektu „Gājputni” un „Gājputni atgriežas” aktivitātēm. Saturiski nometne seko Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmai un aicina nometnes dalībniekus posties svētkiem, sakārtot apkārtējo vidi un kultūras telpu, iepazīt personas, vēstures procesus un notikumus, kas saistīti ar Latvijas valsts dzimšanu un tādejādi stiprināt gan vietējo, gan diasporas bērnu piederības sajūtu un lepnumu par Latviju.

Projekta ietvaros īstenota 5 dienu nometne Vaidavas speciālajā internātpamatskolā. Nometnē piedalījušies 30 bērni vecumā no 10-16 gadiem no Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas, Īrijas un vietējie – Kocēnu novada bērni.

Projekta vispārīgais mērķis ir, iesaistot Latvijā dzīvojošos bērnus un bērnus no latviešu diasporām ārvalstīs, stiprināt bērnu nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, vecināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību, pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, un Latvijas sabiedrības integrāciju kopumā. Veicinot Latvijas diasporas un Latvijā dzīvojošo un skolēnu sadarbību un kopīgu darbošanos, paredzēts celt arī sabiedrības izpratni par notiekošajiem procesiem un ārzemēs dzīvojošo sabiedrības daļu, kas iekļaujama vienotā kultūrtelpā.

Projekta budžets ir 8 476,10 EUR. Projektam piešķirts Sabiedrības integrācijas fonda Ārpusskolas pasākumu programmas „Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” finansējums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 100% apmērā.

Projekta aktivitātes:

  • Projekta administrācija
  • Nometne Vaidavas speciālajā internātpamatskolā
  • Ekskursija Kocēnu novadā
  • Nometnes noslēguma koncerts „Es radu Latviju, Es daru Latviju bagātāku”

Projekta rezultāti:

  • Īstenota viena 5 diennakts nometne 30 bērniem, t.sk. radošās darbnīcas, izzinošās nodarbības, fizisko aktivitāšu pasākumi, koncerts, u.c. nometnes pasākumi;
  • Īstenota ekskursija Kocēnu novadā;
  • Īstenots 1 projekta noslēguma koncerts nometnes dalībniekiem, viņu vecākiem un Kocēnu novada iedzīvotājiem.