Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs (LaPSAC) ir biedrība, kas dibināta 2005.gadā ar mērķi atbalstīt integrētas un pilsoniskas sabiedrības attīstību. Biedrības galvenās aktivitātes ir saistītas ar sabiedrības veselības veicināšanu, esošās situācijas apzināšanu saistībā ar pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, atbalsta sniegšanu dažādām sabiedrības grupām to pilsoniskās integrācijas veicināšanā.

LaPSAC kā organizācija iesaistās arī projektu izveidē un ieviešanā. Galvenie projektu darbības virzieni ir sabiedrībā aktuālu sociālās vides, apkārtējās vides un veselību jautājumu risināšana caur dažādām mērķa grupām. Tā kā Latvijā kopumā sabiedriskajās aktivitātēs ir iesaistīta neliela daļa iedzīvotāju, jo lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir sabiedriski neaktīvi, tad LaPSAC ar projektu palīdzību cenšas uzrunāt un aktīvi iesaistīt dažādas sociālās grupas sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā.

Daži no LaPSAC darbības uzdevumiem ir:

 • līdzekļu piesaiste integrētas sabiedrības veidošanai (no dažādiem avotiem - ES fondi, privāti uzņēmumi, citi nodibinājumi un fondi);
 • iedzīvotāju informētības uzlabošana par neformālās un formālās sadarbības ieguvumiem;
 • bērnu un jauniešu neformālās izglītības veicināšana;
 • dažādu sociāloi grupu iesaistīšana sabiedrībā aktuālu jautājumu risināšanā;
 • jaunu informācijas, organizatorisko un citu tehnoloģiju izmantošanas veicināšana.

LaPSAC savas darbības ietvaros jau ir izveidojusi veiksmīgu sadarbību ar vairākām pašvaldībām, uzņēmumiem, asociācijām un biedrībām gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.

LAPSAC biedri savā pamatdarbā aktīvi iesaistās dažādu sfēru projektu darbā un vadībā (t.sk. kultūras, veselības veicināšanas, sabiedrības integrācijas, u.c.), pieredze dažādu projektu sagatavošanā un īstenošanā sekmē LAPSAC biedru profesionalitātes paaugstināšanos:

 • Asnāte Avotniece (Maģistra grāds komunikācijas zinātnē), LaPSAC valdes locekle un projektu vadītāja
 • Ilona Bērza-Šulte (Socialo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā), LaPSAC valdes locekle un projektu vadītāja
 • Velga Rakoviča (Ekonomikas maģistrs reģionālās attīstības un pārvaldes specializācijā), LaPSAC valdes locekle un projektu finansiste
 • Linda Rašenbauma (Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā), LaPSAC biedrs un projektu vadītāja
 • Egija Lapiņa (Maģistra grāds sociālajās zinātnēs), LaPSAC biedrs
  Aivars Zirnis (Medicīnas doktors), LaPSAC biedrs