Faktiskā adrese:
Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"
Gustava Zemgala gatve 67
Rīga, LV-1039
Latvija

Kontakttālrunis: +371 67563535
Fakss: +371 67563535
E-pasts: ilona@lapsac.lv

Juridiskā adrese:
Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"
Šarlotes iela 1a,
Rīga, LV-1001
Latvija